Circus of Horrors

Circus of Horrors

Dydd Mercher, 3 Tachwedd 2021 Main Auditorium Archebwch nawr

Pan ddechreuodd Circus of Horrors yn Glastonbury ym 1995, doedd neb yn meddwl y byddai'r sioe'n cael ei chynnal am 25 wythnos, heb sôn am 25 mlynedd. Ond eto dyma ni, chwarter canrif yn ddiweddarach, ac mae Circus of Horrors yn teithio ledled y byd o hyd, ac yn dal i dderbyn adolygiadau hael a llawer o sylw gan y cyfryngau.

Bydd sioe newydd Circus of Horrors yn ddathliad o'r 25 mlynedd ac yn cynnwys cyfuniad lledrithiol anhygoel o berfformwyr a thrac sain roc a rôl i ategu'r cyfan, gan sicrhau y bydd y sioe hon yn eich cadw ar ymyl eich sedd (pan nad ydych yn cwympo oddi arni drwy chwerthin!)

Mae'r cast anhygoel a lwyddodd i gyrraedd rownd derfynol Britain's Got Talent bellach yn hynod boblogaidd ar y West End ac ar draws y byd. Bydd Circus of Horrors yn eich arwain ar daith roc a rôl sy'n llawn perfformwyr rhyfedd a gwych. Mae'n syrcas unigryw, ac yn sioe na allwch chi ei cholli.

P'un a ydych yn dwlu ar y byd roc neu'r theatr, mae gan Circus of Horrors rywbeth i bawb.

Gwybodaeth bwysig

Amser 8:00PM Hyd 120 munud Ar gyfer grŵp oedran 16+ Pris £22.00 - £28.00 Cynigion EXTRAS Cynnig cynnar - £5.00 oddi ar bris pob tocyn cyn 1 Medi 2021.

Choose a date

  1. Date of the performance Dydd Mercher, 3 Tachwedd 2021
    Amser 8:00PM Prisiau £22.00 - £28.00 Archebwch nawr