In the Night Garden Live

In the Night Garden Live

Dydd Mercher, 13 Hydref 2021 i Dydd Iau, 14 Hydref 2021 Main Auditorium Gweld dyddiadau ac archebu

Mae Igglepiggle, Upsy Daisy, Makka Pakka a'u ffrindiau yn ôl yn eu sioe fyw ddifyr, Igglepiggle's Busy Day! Ymunwch ag Igglepiggle wrth iddo chwilio am ei ffrindiau yng Ngardd y Nos drwy ddilyn eu synau doniol nes iddo ddod o hyd iddyn nhw i gyd!

Cewch weld eich hoff gymeriadau'n dod yn fyw, gyda gwisgoedd maint llawn, pypedau hudol a cherddoriaeth swynol. Mae'r sioe hon yn para ychydig llai nag awr a bydd eich rhai bach yn rhyfeddu pan fydd y Pinky Ponk hedegog anhygoel yn ymweld â nhw.

Mae In the Night Garden Live, sydd bellach yn ei 12eg flwyddyn, yn un o hoff ddigwyddiadau teuluol y DU. Mae dros 1 miliwn o bobl wedi'i gweld hyd yn hyn, ac mae'n cael 4.8 seren allan o 5 yn seiliedig ar adolygiadau 13,558 o rieni.

Mae sioeau eraill i blant ifanc, ond yn ôl yr Independent "Does dim byd yn debyg i In the Night Garden Live."

Pip-pip, onk-onk!

Gwybodaeth bwysig

Amser 10:00AM, 1:00PM, 4:00PM Hyd 55 munud Pris £22 Rhaid prynu tocyn plentyn ar gyfer pob plentyn 6 mis oed ac yn hŷn.

Choose a date

 1. Date of the performance Dydd Mercher, 13 Hydref 2021
  Amser 10:00AM Prisiau £22 Archebwch nawr
 2. Date of the performance Dydd Mercher, 13 Hydref 2021
  Amser 1:00PM Prisiau £22 Archebwch nawr
 3. Date of the performance Dydd Mercher, 13 Hydref 2021
  Amser 4:00PM Prisiau £22 Archebwch nawr
 4. Date of the performance Dydd Iau, 14 Hydref 2021
  Amser 10:00AM Prisiau £22 Archebwch nawr
 5. Date of the performance Dydd Iau, 14 Hydref 2021
  Amser 1:00PM Prisiau £22 Archebwch nawr