Jenny Eclair Sixty! (FFS!)

Jenny Eclair Sixty! (FFS!)

Dydd Gwener, 4 Chwefror 2022 Main Auditorium Archebwch nawr

Ar ôl cyrraedd 60 oed (ond yn dal i fod blwyddyn yn iau na Madonna) mae Jenny Éclair, neu 'Wyneb Vagisan', yn wynebu degawd newydd o fusgrellni. Gan ei bod hi bellach yn cymryd 20 munud o sgrolio i lawr i ddod o hyd i'w dyddiad geni pan fydd yn llenwi ffurflenni ar-lein, a ddylai hi ddathlu neu guddio? Beth fydd gan y chwedegau i'w cynnig i un o ferched y 60au ac ydy e'n ofyniad cyfreithiol i brynu ffyn cerdded Nordig?

Gyda llaw, 'Dwi wedi magu tipyn o bwysau ychwanegol dros y cyfnod clo, ac mae croeso i chi drafod hyn y tu ôl i' nghefn yn ystod yr egwyl'.
Cariad Jenny x

Gwybodaeth bwysig

Amser 7:30PM Ar gyfer grŵp oedran 14+ Pris £22.00

Choose a date

  1. Date of the performance Dydd Gwener, 4 Chwefror 2022
    Amser 7:30PM Prisiau £22.00 Archebwch nawr