One Night in Dublin

One Night in Dublin

Dydd Mercher, 20 Hydref 2021 Main Auditorium Archebwch nawr

Bydd The Wild Murphys yn sefydlu Tafarn Murphy's ar ein llwyfan, gan sicrhau un noson fendigedig o Gerddoriaeth Wyddelig llawn egni a llawer o hiwmor Gwyddelig hefyd.

Mae'r band Gwyddelig arobryn, The Wild Murphys yn cynnwys y cerddorion Gwyddelig gorau'n chwarae cymysgedd cyffrous o ganeuon traddodiadol a chyfoes sy'n sicr o wneud i'r gynulleidfa guro'u dwylo a symud eu traed trwy'r nos. Caiff y band byw sy'n cynnwys saith aelod ei arwain gan y prif ganwr Middi Murphy a fydd yn swyno ac yn tynnu coes y gynulleidfa gan chwarae ei acordion, gyda Trevor Brewis (Jimmy Nail) yn chwarae'r drymiau, (Tony Davis (Prelude) yn canu'r allweddell a ffidlwr arobryn y BBC, Sophy Ball, yn canu'r ffidil. Yn eu harddull ddihafal eu huanin, mae The Wild Murphys yn dathlu clasuron Gwyddelig gyda chaneuon sy'n cynnwys:  Galway Girl, Tell Me Ma, Dirty Old Town, The Irish Rover, Brown Eyed Girl, Seven Drunken Nights, Sally MacLennane, When You Were Sweet Sixteen, Whiskey in the Jar, Wild Rover a Molly Malone a llawer mwy.

Yn ONE NIGHT IN DUBLIN gallwch fwynhau noson yn nhafarn Murphy's yn cydganu ac yn dychmygu'ch hun yn Temple Bar wrth i Middi a'i fand eich diddanu trwy'r nos -"Ah, go on, go on, go on!"

Gwybodaeth bwysig

Amser 7:30PM Pris £20.00 - £25.00 Cynigion EXTRAS £2 oddi ar y pris drutaf.

Choose a date

  1. Date of the performance Dydd Mercher, 20 Hydref 2021
    Amser 7:30PM Prisiau £20.00 - £25.00 Archebwch nawr