Sarah Millican: Bobby Dazzler

Sarah Millican: Bobby Dazzler

Dydd Iau, 21 Gorffenaf 2022 i Dydd Gwener, 22 Gorffenaf 2022 Main Auditorium Gweld dyddiadau ac archebu

Bydd y digrifwr hynod ddoniol Sarah Millican ar daith eto gyda'i sioe newydd, Bobby Dazzler.

Yn ystod ei chweched daith ryngwladol, byddwch yn dysgu am yr hyn sy'n digwydd pan fydd eich ceg yn cau ei hun, sut i daflu cachu dros wal, ceisio colli pwysau ond colli pen eich bys yn unig, prawf ceg y groth eithaf doniol a pha mor wael y gall tanc arnofio fod.

Mae Sarah wedi treulio'r flwyddyn yn ysgrifennu jôcs a thyfu maint ei phen-ôl. Mae'n edrych ymlaen at fynd ar daith eto a gwneud i chi chwerthin.

Gwybodaeth bwysig

Amser 8:00PM Hyd 150 munud Ar gyfer grŵp oedran 16+ Pris £29.50

Choose a date

  1. Date of the performance Dydd Iau, 21 Gorffenaf 2022
    Amser 8:00PM Prisiau £29.50 Tocynnau’n brin
  2. Date of the performance Dydd Gwener, 22 Gorffenaf 2022
    Amser 8:00PM Prisiau £29.50 Tocynnau’n brin