Sh!tfaced Shakespeare: Romeo and Juliet

Sh!tfaced Shakespeare: Romeo and Juliet

Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2021 Main Auditorium Archebwch nawr

Mae ffenomen lwyddiannus yr ŵyl Ymylol, sydd wedi'i chanmol ym mhedwar ban byd, ac wedi'i pherfformio i gynulleidfaoedd llawn nifer o weithiau ar daith o'r DU gydag un o ddramâu mwyaf poblogaidd Shakespeare: Romeo and Juliet. Mae Shit-Faced Shakespeare yn gyfuniad doniol iawn o addasiad hynod ddifrifol o glasur Shakespearaidd ac aelod hollol feddw o'r cast. Caiff un aelod o'r cast ei ddewis ar hap a chânt bedair awr i yfed cyn pob sioe wrth i ni gyflwyno theatr glasurol fel yr oedd yn yr hen ddyddiau.
Gyda jin mewn un llaw, cwpanaid o win yn y llall a fflagen o gwrw yn y llall... Beth allai fynd o'i le? Mae Shit-Faced Shakespeare yn ceisio cyflwyno gwaith y bardd i genhedlaeth newydd o bobl sy'n mynd i'r theatr trwy adfer natur gras, ryngweithiol a bywiog theatr Elisabethaidd gydag elfen fodern iawn - gan eu hatgoffa wrth fynd ymlaen i fwynhau Shakespeare mewn ffordd gyfrifol.

Gwybodaeth bwysig

Amser 8:00PM Ar gyfer grŵp oedran 16+ Pris £22.00

Choose a date

  1. Date of the performance Dydd Mawrth, 9 Tachwedd 2021
    Amser 8:00PM Prisiau £22.00 Archebwch nawr