Dreamboys

Dreamboys

Dydd Gwener, 22 Hydref 2021 Main Auditorium Archebwch nawr

Bloeddiwch os ydych chi'n barod i gamfihafio oherwydd mae'r Dreamboys yn dod i'n llwyfan ar gyfer eu taith newydd sbon o'r DU, Too Hard To Resist. Gadewch i'r bechgyn eich profocio, eich swyno a'ch syfrdanu wrth i chi a'ch ffrindiau fwynhau noson allan fwyaf rhywiol y flwyddyn. Dychmygwch gyrff cyhyrog, coreograffi llawn egni a swyn y bachgen drws nesaf a fydd yn gwneud i'ch calon chi guro.

Caiff y Dreamboys eu mwynhau gan filiynau o bobl yn flynyddol - dyna lawer o grysau wedi'u rhwygo, dynion mewn gwisg unffurf a champau anhygoel. Mae'r sioe hon, sydd ar ffurf sioe yn y West End, yn addas i bobl rhwng 18 ac 80, p'un a ydych yn dathlu rhywbeth arbennig neu'n ffansïo ymddwyn yn fflyrtaidd wrth baratoi am noson allan. Gyda phersonoliaethau chwareus ac wynebau enwog, mae'r Dreamboys yn sicr wedi dwyn calonnau miliynau o bobl ledled y byd.

Mae'r Dreamboys yn mwynhau antur felly ymunwch â ni ar gyfer sioe fwyaf cyffrous eich bywyd. Cymerwch anadl ddofn, mwynhewch y sioe, a mwynhewch gael eich temtio! 

Gwybodaeth bwysig

Amser 7:30PM Ar gyfer grŵp oedran 18+ Pris £23.00 - £40.00 Cynigion EXTRAS £1.50 oddi ar y pris drutaf a tocynnau Premier.

Choose a date

  1. Date of the performance Dydd Gwener, 22 Hydref 2021
    Amser 7:30PM Prisiau £23.00 - £40.00 Archebwch nawr