The Sensational 60s Experience

The Sensational 60s Experience

Dydd Iau, 28 Ebrill 2022 Main Auditorium Archebwch nawr

Y sioe fwyaf a'r sioe orau am y 60au sy'n teithio'r DU am un noson yn unig. Gyda chynhyrchiad newydd sbon ar gyfer 2022. Mae The Sensational 60s Experience yn dod â sioe deir awr drawiadol i chi, yn llawn caneuon gwych y 60au. Bydd y sioe sy'n sicrhau ymdeimlad o foddhad, yn eich cludo'n ôl i ddegawd hudol y 1960au.  Bydd pum enw enwog ar y llwyfan i gyflwyno noson fythgofiadwy lle byddwch chi'n ei chael hi'n anodd aros yn eich sedd.

P'un a ydych chi am ddod i ail-fyw atgofion eich plentyndod neu am weld yr hyn y mae eich rhieni wedi bod yn ei ganmol ers blynyddoedd lawer, dewch i brofi ffenomena cerddorol y 1960au drosoch eich hun. Mae'r sioe hon am y 60au sy'n llawn clasurol bythol yn un y mae'n rhaid i chi ei gweld yn 2022. 

Yn cynnwys

Mike Pender MBE (llais gwreiddiol The Searchers). Sefydlwyd y grŵp yn wreiddiol fel un Sgiffl yn Lerpwl ym 1959. Cafodd Mike a'r band eu henw o ffilm gowbois John Ford, The Searchers gyda John Wayne yn chwarae'r brif ran. Mae eu caneuon poblogaidd yn cynnwys Needles And Pins, When You Walk In The Room, Love Potion Number 9.

The Trems (holl gyn-aelodau The Tremeloes). Dechreuodd y grŵp fel Beat Group Saesneg a ffurfiwyd yn Dagenham, Essex ym 1958, a'i enw gwreiddiol oedd Brian Poole and The Tremeloes. Mae eu caneuon poblogaidd yn cynnwys Even The Bad Times Are Good, Do You Love Me, Silence Is Golden.

Dozy Beaky Mick & Tich. Sefydlwyd y band, a alwyd yn wreiddiol Dave Dee and the Bostons ym 1961. Newidiwyd yr enw i Dave Dee, Dozy Beaky Mick and Tich ym 1964. Ym 1966 roedd y band yn y siartiau am 50 o 52 o wythnosau. Yn yr Almaen yn unig ym 1967, fe werthon nhw mwy o recordiau na The Rolling Stones a The Beatles. Mae eu caneuon poblogaidd yn cynnwys Bend It, Zabadak and The Legend Of Xanadu a llawer mwy.

The Fortunes.Daeth y band hwn sy'n hanu o Brimingham yn enwog am y tro cyntaf ym 1964 gyda'r gân boblogaidd Caroline, a ddefnyddiwyd fel arwydd-dôn yr Orsaf Radio ddylanwadol â'r un enw. Mae clasuron eraill yn cynnwys Storm In A Teacup, You've Got Your Troubles, Freedom Come Freedom Go.

The Dakotas. Daethant at ei gilydd yn wreiddiol fel grŵp leisiau cefndir o Fanceinion, ac roedd y band yn gysylltiedig â Billy J Kramer yn bennaf. Mae eu caneuon poblogaidd yn cynnwys Little Children, The Cruel Sea, Do You Want To Know A Secret.

Camwch yn ôl mewn amser i'r adeg pan oedd cerddoriaeth bop ar ei gorau.

Prynwch docyn yn gynnar i sicrhau eich sedd!

Gwybodaeth bwysig

Amser 7:30PM Pris £29.00

Choose a date

  1. Date of the performance Dydd Iau, 28 Ebrill 2022
    Amser 7:30PM Prisiau £29.00 Archebwch nawr