Bar a bwyty The Malthouse

O ganlyniad i gyfyngiadau cyfredol y llywodraeth sy'n effeithio ar y diwydiant lletygarwch, mae Bar a Bwyty The Malthouse ar gau ar hyn o bryd.

Burger mealLleoliad perffaith ar gyfer cinio, cinio nos neu de prynhawn - a gallwch archebu'ch pryd cyn sioe am noson allan wych!

Mae Gower Brewery yn falch o gyhoeddi eu partneriaeth â Theatr y Grand Abertawe i lansio 'The Malthouse Cafe Bar and Restaurant'.

Caffi, bar a bwyty The Malthouse yw'r fenter ddiweddaraf gan Gower Brewery. Er bod y bragdy yn Ystâd Ddiwydiannol Crofty ym Mhenclawdd, Gogledd Gŵyr, mae'n wych bod yn rhan o leoliad eiconig yn Abertawe. Mae'r bragdy'n fwyaf adnabyddus am fragu cyrfau crefft safon uchel gan ddefnyddio dulliau traddodiadol a chynhwysion o'r ansawdd gorau.

Mae'r ysbrydoliaeth y tu ôl i "The Malthouse" yn deillio'n ôl i gyfnod cyn 1883. Yn yr oes a fu, roedd bragdy a bracdy ar yr union safle lle saif Theatr y Grand yn awr. Mae'n ffordd berffaith o gysylltu hanes â menter newydd.

Ychydig o wybodaeth am Gower Brewery....bragdy a ysbrydolwyd gan gariad at gwrw gwych a diffyg bragdy ym Mhenrhyn Gŵyr. Mae'r cwmni, a sefydlwyd yn 2011, yn un o'r bragdai sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru.

Er bod ganddi gyrfau, lagers a seidrau anhygoel, mae The Malthouse yn falch o lansio bwydlen ar gyfer y dydd a'r nos. Mae'r fwydlen amser cinio ar gael o 12 noon i 4.30pm, a bwydlen y nos o 5.00pm i 8.30pm. Gallwch fwynhau peth o'r bwyd cartref gorau yn yr ardal. Er enghraifft, gyda'r hwyr gallwch fwynhau.... cegddu Gŵyr mewn cytew cwrw Gower Gold, byrger Gower Power neu fol mochyn gyda saws seidr Smygglers.

Bwydlen cyn theatr yn dod yn fuan.

I fanteisio ar y cyfle i fwyta cyn mynd i'r theatr, cadwch le o flaen llaw drwy ffonio 01792 478593.

Wefan Malthouse