Hygyrchedd

Yma yn Theatr y Grand rydym yn ceisio sicrhau bod ein theatr yn hygyrch i bawb.

Cyfleusterau

Rhagor o wybodaeth am archebu, cyfleusterau a mynediad.

Sioeau hygyrch

Perfformiadau hamddenol, â disgrifiadau clywedol, wedi'u harwyddo, gydag is-deitlau ac sy'n ystyriol o ddementia.