1. Dewch yn aelod
  2. Fy nghyfrif
  3. Basged
  4. English
Dewislen llywio safle agored

Bar a bwyty The Malthouse

Ar hyn o bryd, mae bar a bwyty The Malthouse, a gynhelir gan Gower Brewery, yn cynnig melysion, y GG's gelato enwog ac amrywiaeth o gyrfau, seidrau, gwinoedd, coctels a gwirodydd.

Mae The Malthouse yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr y Grand Abertawe i weini diodydd a danteithion moethus i chi, gan gynnig bwydlen diodydd helaeth, amrywiaeth eang o gyrfau arobryn Gower Brewery, cyrfau golau a seidrau a hefyd frandiau moethus fel Edinburgh Gin a Jin Gŵyr.

Rydym yn cynnig y dewis o dri bar, sef The Malthouse ar y llawr gwaelod, Bar y Cylch a'r Bar Crush ar y llawr cyntaf.

Mae'r Malthouse ar agor ar nosweithiau lle cynhelir sioeau yn unig, o 6.00pm tan 11.00pm.

Os ydych chi'n chwilio am leoliad digwyddiadau yng nghanol dinas Abertawe, mae gennym rywbeth ar eich cyfer! Mae'n addas ar gyfer boreau coffi, digwyddiadau preifat, partïon i famau beichiog, partïon pen-blwydd a digwyddiadau cyn/ar ôl y sioe. Rydym yn cynnig amrywiaeth o becynnau digwyddiadau pwrpasol. E-bostiwch helen@gowerbrewery.com am ddyfynbris.

Oherwydd cyfyngiadau COVID, mae'r Malthouse yn gweithredu gyda llai o leoedd ac yn cynnig bwydlen lai. Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol i gael y diweddaraf am y bar a'r fwydlen.

Wefan Malthouse

Malthouse logo pallet wood plants

 

Rhannu'r dudalen hon

Facebook icon Twitter icon email icon

Argraffu

print icon