Gwnewch eich digwyddiad yn un o safon

Bydd eich gwesteion yn siŵr o gael eu syfrdanu.

Rhowch ddigon o sylw i'ch busnes neu'ch digwyddiad arbennig drwy ei gynnal ar ein llwyfan hanesyddol.

Yn ogystal â'r prif awditoriwm, mae gennym nifer o gynteddau, ystafelloedd trafod a stiwdios y gellir eu haddasu ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau. Rhowch naws theatraidd i'ch digwyddiad er mwyn sicrhau ei fod yn unigryw.

Am ragor o wybodaeth am gynnal eich digwyddiad/cynhadledd yn Theatr y Grand Abertawe, e-bostiwch ein Tîm Blaen Tŷ yn BlaenTyGrand.Abertawe@abertawe.gov.uk