Ysgolion Theatr

Mae gan Theatr y Grand Abertawe nifer o ysgolion theatr preswyl a gallwch chi neu'ch anwylyn ymuno â nhw a dechrau dysgu'r sgiliau sy'n arwain at berfformio ar ein prif lwyfan.

Ymddiriedaeth Syr Harry Secombe

Mae Theatr Ieuenctid Harry wedi bod yn grŵp theatr preswyl yn Theatr y Grand Abertawe ers ei sefydlu yn 2002.

Celfyddydau Theatr Mellin

Ysgol ddawns theatr a gynhelir yn Theatr y Grand Abertawe yw Celfyddydau Theatr Mellin.

Academi Bale Clasurol Irenie Rogers

Gan Irenie a Paul Rogers yn 2008.