Y diweddaraf am Coronafeirws

Mae iechyd a lles ein cwsmeriaid, ein gweithwyr a'n hartistiaid o'r pwys mwyaf i ni yma yn Theatr y Grand.

Oherwydd cyngor diweddar gan y Llywodraeth rydym yn drist iawn i gyhoeddi y byddwn yn cau Theatr y Grand Abertawe ar unwaith.

Rydym yn monitro'r sefyllfa'n ofalus a byddwn yn parhau i adolygu polisïau ac arferion yn unol â chanllawiau swyddogol wrth iddynt ddatblygu, ond yn y cyfamser bydd y lleoliad ar gau. 

Rydym yn gweithio gyda hyrwyddwyr y sioeau a ohiriwyd i'w haildrefnu ar gyfer dyddiad yn y dyfodol. Os oes gennych docynnau ar gyfer unrhyw un o'r sioeau hyn bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer y dyddiadau a aildrefnwyd a byddwch yn cadw'r un seddi.

Ar ôl eu cyhoeddi, os na allwch ddod ar y dyddiad newydd, cysylltwch â ni er mwyn i ni allu trafod eich opsiynau gyda chi. Swansea.grandreservations@swansea.gov.uk 

Mae gennym 2 rif dros dro ar gyfer y Swyddfa Docynnau a fydd ar agor rhwng 10.00am a 4.00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ffoniwch 01792475715 os oes angen i chi gysylltu â ni. Sylwer ni fyddwn yn gallu ateb negeseuon testun na negeseuon llais ar y rhifau hyn.