1. Dewch yn aelod
  2. Fy nghyfrif
  3. Basged
  4. English
Dewislen llywio safle agored

Mae'n Wych Bod Nol Yn Y Grand | Y diweddaraf am Coronafeirws

Caeodd y theatr dros dro

Yn anffodus rydym ar gau dros dro o ganlyniad i gyfyngiadau diweddaraf Llywodraeth Cymru, ond cyn gynted ag y gallwn ailagor byddwn yn dychwelyd... unwaith eto!

Mae wedi bod yn flwyddyn ddiddorol iawn. Agorom ein drysau i groesawu ein cynulleidfaoedd hyfryd yn ôl ym mis Hydref ac ers hynny... mae pobl wedi bod yn ôl yn ein hawditoriwm anhygoel yn mwynhau theatr fyw.

Ar 10 Rhagfyr dechreuodd ein pantomeim, Snow White and the Seven Dwarfs ac roedd y gynulleidfa'n chwerthin, yn bloeddio, yn bŵan ac yn hisian gyda'r cast gwych. Yn anffodus, roedd yn rhaid cau'r llenni ar Snow White yn rhy fuan a chynhaliwyd y perfformiad olaf ar Noswyl Nadolig gan adael y cast, y staff a chynulleidfaoedd yn drist ac yn siomedig.

Byddwn yn dychwelyd yn fwy ac yn well nag erioed... o byddwn! Mae 2022 llawn sioeau gwych ac rydym yn edrych ymlaen at agor unwaith eto a'ch croesawu chi, ein cynulleidfa wych, yn ôl am noson mas arbennig o adloniant byw.

Mae tocynnau ar gael ar gyfer pantomeim y flwyddyn nesaf sef Beauty and the Beast sy'n rhedeg o ddydd Mercher 14 Rhagfyr 2022 i ddydd Sul 15 Ionawr 2023. Gellir prynu'r rhain yn uniongyrchol o'n Swyddfa Docynnau neu drwy ein gwefan yn www.grandabertawe.co.uk

Diolch am eich cefnogaeth barhaus.

Caiff y dudalen hon ei diweddaru'n rheolaidd, felly gwiriwch eto cyn eich ymweliad i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

 

Mae ein Swyddfa Docynnau ar agor ar yr amserau canlynol:

Dydd Llun i ddydd Gwener 10.00am a 4.00pm

 

 

Rhannu'r dudalen hon

Facebook icon Twitter icon email icon

Argraffu

print icon